čas strávený na rybách se do života nepočítá

 Informace o nás

Místní organizace

 

 

 

Sídlo: ČRS MO Zlaté Hory z.s., č.p. 60

Korespondenční adresa: Bezručova 144, 79376 Zlaté Hory 

IČO: 45234973

Telefon: 584425919 

e-mail: info@rybarizlatehory.cz

 

 

Kontakt

 

Výbor ČRS MO Zlaté Hory od 14. 4. 2018.

Výbor a členové

Výbor místní organizace je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období.
Dle § 9 Stanov ČRS platí že:
 
1. Výbor MO je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi. Statutárními představiteli  organizace jsou předseda a jednatel.
2. Výbor se skládá z předsedy místní organizace, místopředsedy, jednatele, rybářského hospodáře a dalších členů výboru zvolených členskou schůzí. Není-li předseda zvolen přímo členskou schůzí, volí jej výbor ze svého středu. Výbor na návrh předsedy dále volí místopředsedu, jednatele, hospodáře a další funkcionáře. 
3. Schůzi výboru svolává předseda nebo pověřený člen výboru
4. Mimořádné a neodkladné záležitosti, patřící do působnosti výboru, může zařídit předseda, jednatel nebo jiný pověřený člen výboru. K platnosti jejich opatření je třeba dodatečného schválení výborem.
5. Zajišťuje školení řádných členů místní organizace
6. Výbor MO je kárným orgánem druhého stupně.
 
 
 

VÝBOR MO, složení:

 • PŘEDSEDA                  Zdeněk Trličík      +420 777105585 predseda@rybarizlatehory.cz

 • JEDNATEL                  Petr Švidrnoch      +420 724230632 petr.svidrnoch@seznam.cz

 • HOSPODÁŘ                  Igor Babjak         +420 775951043 babjakigor@centrum.cz

 • MÍSTOPŘEDSEDA                 Ivan Prokop         +420 602540449 ivanprokop@seznam.cz 

 • POKLADNÍ                    Svaťa Bečáková      +420 603973025 becakova@jes.cz

 • ZÁSTUPCE HOSPODÁŘE        Josef Měsíček       +420 737241010

 • BRIGÁDNÍ REFERENT         Josef Vlček         +420 774486801 nacelnik.utahu@seznam.cz

 

     DALŠÍ, DO VÝBORU ZVÁNI DLE POTŘEBY:

 • Vedoucí mládeže:            Petr Šemro, rybarsky.krouzekzl.hory@email.cz

 • Správce chaty:             

 • Účetní :                    Martin Říha

 

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

 • VEDOUCÍ RYBÁŘSKÉ STRÁŽE Igor Babjak
 • ČLEN RYBÁŘSKÉ STRÁŽE Zdenek Botezatu
 • ČLEN RYBÁŘSKÉ STRÁŽE Rostislav Kamler
 • ČLEN RYBÁŘSKÉ STRÁŽE Josef Mesíček
 • ČLEN RYBÁŘSKÉ STRÁŽE Zdenek Trličík

  . ČLEN RYBÁŘSKÉ STRÁŽE Ota Gerych

  . ČLEN RYBÁŘSKÉ STRÁŽE Jan Renda

 
 

DOZORČÍ KOMISE MO:

 • PŘEDSEDA     Ota Gerych, tel: 723782136
 • ČLEN               Martin  Koper,    tel:  605380092
 • ČLEN         Petr Langášek, tel: 603717949
 

 

 
Výbor územního svazu pro severní moravu a slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava 1
Telefon: 596620583
 

Vyhledávání

Kontakt

MOČRS Zlaté Hory Bezručova 144
79376 Zlaté Hory
IČO: 45234973
Telefon: 584425919
Mobil: 777105585,721121488